کراس فیت چه نوع ورزشی است؟

کراس فیت یک رژیم و برنامه برای تناسب اندام است که توسط گرگ گلسمن بنیان گذاری و ثبت تجاری شده است. کراس فیت شامل تمرینات جسمانی و مسابقات تناسب اندام می شود. تمرینات کراس فیت ترکیبی از وزنه برداری، پلایومتریک، پاورلیفیتینگ، ژیمناستیک، تمرینات کالیستنیک و دیگر تمرین ها می باشد.گرگ گلاسمن و لورن جنای بنیانگذاران کراس فیت در سال 2000 می باشند.باشگاه مبداء کراس فیت در سانتا کروز کالیفرنیا می باشد.در سال 2005 تعداد 13 باشگاه و امروزه بیش از 13000 باشگاه کراس فیت وجود دارد.

کراسفیت چه نوع ورزشی است؟

 

نام حرکات کراس فیت


push-up
the kipping pull-up
the dumbbell theruster
the wall ball
The Overhead Squat
The Dumbbell Hang Power Snatch
The Dumbbell Snatch
The Dumbbell Power Snatch
the thruster
The Burgener Warm Up
The Snatch Balance
The Hang Snatch
The Muscle Snatch
The Dumbbell Hang Snatch
the clean
the power clean
The Muscle Clean
The Dumbbell Push Jerk
The Dumbbell Push Press
The Push Press
The Dumbbell Press
The Deadlift
The Sumo Deadlift
The Dumbbell Split Jerk
The Kettlebell Swing
The Ring Dip
The Ring Push Up
The Kipping Hanstand Push Up
The Ring Row
The Kipping Toes to bar
The Bar Dip
The Strict Handstand Push up
Kipping Chest To Bar PullUp
The Butterfly Pull Up
The Strict Chest to Bar Pull up
The Kipping Pull Up
The Pull up L Sit
burpee
The Turkish Get Up
The Strict Muscle up
The Overhead Lunge
The V Up
Kipping Bar Muscle Up
The Rope Climb Basket
The Pistol
The Dumbbell Overhead Walking Lunge
The Front Rack Lunge
The Handstand Walk
Legless Rope Climb
The GHD Sit up
GHD Hip And Back Extension
The GHD Hip Extension
The Wall Walk
The Bench Press
Rowing
The Skin The Cat
The Rope Climb Wrapping
The Kettlebell Snatch
The Back Rack Lunge

سایت رسمی کراس فیت

https://www.crossfit.com

ابزار و وسایل کراس فیت

 

مسابقات کراسفیت

 

کراسفیت در ایران

به نقل از ویکی پدیا کراس فیت در ایران زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی می‌باشد. در حال حاضر سهراب آزاد رئیس این کمیته است. اما از طرفی کراس فیت یک مارک تجاری ثبت شده می‌باشد. دبیر کمیته کراس فیت ایران آقای محمد علی عشقی است. تمامی باشگاههای رسمی کراس فیت دنیا تحت نظر این برند تجاری هستند اما ارتباط کمیته کراس فیت ایران با این برند آمریکایی مشخص نیست.نواب رئیس این کمیته بر عهده ،نائب رئیس آقایان ، اقای محمود عبدالهی و نائب رئیس بانوان خانم مهشید صراف زاده می باشد.مسابقات سالانه در ایران برگزار می شود اولین دوره مسابقات کشوری در اسفند۱۳۹۶ در تهران و دومین دوره در اسفند ۱۳۹۷ در شهر یزد برگزار گردید.


چاپ   ایمیل

Related Articles